Powermaster 10

Et moderne innbruddsalarm har en hovedoppgave, det er å ivareta sikkerheten

Hvorfor powermaster

Fri vekter utryknkinger

Hurtig verifisering av utløste alarmer

Brukervennlige og smarte løsninger

Fri Service

Alarmen utløser før tyvene tar seg inn

Tilkoblet FG godkjent alarmstasjon